Hệ thống giáo dục Úc bao gồm giáo dục phổ thông và giáo dục đại học. Ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng là tiếng Anh. Nhìn chung, hệ thống được chia ra như sau:

Giáo dục Phổ thông
 • Tiểu học (Nhà trẻ, mẫu giáo, Lớp 1 đến Lớp 6)
 • Trung học (Lớp 7 đến Lớp 10)
 • Trung học phổ thông (Lớp 11 và Lớp 12)
Giáo dục đại học và cao đẳng
 • Certificate I, II, III IV, Cao đẳng, Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng chuyển tiếp, Đại học, Đại học (Danh dự)
 • Thạc sỹ (Chương trình tín chỉ hoặc Nghiên cứu)
 • Tiến sỹ (PhD)
Năm học tại Úc

Năm học tại Úc thay đổi tùy thuộc vào chương trình bạn đang đăng ký.

Nhiều trường có thể sẽ cấp thư mời nhập học vào giữa năm, hay nói cách khác là khóa học của bạn sẽ bắt đầu vào học kỳ 2. Ngày bắt đầu và tổng số học kỳ thay đổi dựa theo khóa học bạn đăng ký và tùy từng trường, vì vậy vui lòng kiểm tra trực tiếp trên trang web của trường để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là hướng dẫn chung về năm học cho các cấp độ học tập khác nhau tại Úc:

Below is a general guide on the academic year for the different levels of study in Australia:

Trường phổ thông
 • Thời gian – tổng cộng 13 năm (Mẫu giáo/Dự bị tiểu học đến lớp 12)
 • Học kỳ – 4 (thường được gọi là “terms”)
 • Bắt đầu – Cuối tháng 1/ đầu tháng 2
Khóa học tiếng Anh
 • Thời gian – Từ 5 tuần đến 1 năm
 • Học kỳ – Một năm thường được chia thành các tuần
 • Bắt đầu – Khai giảng xuyên suốt năm
Khóa học dự bị
  • Thời gian – 1 năm
  • Học kỳ – Phụ thuộc vào khóa học chính của bạn
  • Bắt đầu – Tháng 2 tuy nhiên có thể thay đổi dựa theo khóa học và trường bạn đăng ký.
Khóa học nghề
 • Thời gian – 1 đến 4 năm
 • Học kỳ – 2
 • Bắt đầu – Tháng 2, tuy nhiên có thể thay đổi dựa trên khóa học và trường bạn đăng ký.
Chương trình Đại học
 • Thời gian – Thông thường từ 3 đến 4 năm ( 4 năm cho bằng danh dự)
 • Học kỳ – 2, một số trường đôi khi có 3 học kỳ/ năm (trimesters)
 • Bắt đầu –  Thông thường vào tháng 3, tuy nhiên có thể thay đổi dựa trên khóa học và trường bạn đăng ký.
Chương trình Thạc sỹ
 • Thời gian – Từ 1 đến 2 năm
 • Học kỳ  – 2, một số trường đôi khi có 3 học kỳ/ năm (trimesters)
 • Bắt đầu – Thông thường vào tháng 3, tuy nhiên có thể thay đổi dựa trên khóa học và trường bạn đăng ký.
Chương trình Tiến sỹ 
 • Thời gian – 3 năm
 • Học kỳ – Vì hầu hết các ứng cử viên tiến sĩ không tham dự lớp học, thường không có học kỳ chính thức
 • Bắt đầu – Ngày bắt đầu của bạn sẽ được thương lượng với giáo sư hướng dẫn.