Với hơn 1,200 trường và hơn 22,000 khóa học có thể lựa chọn, Úc hiện là một trong những điểm đến phổ biến nhất cho việc học tiếng Anh, việc đạt được trình độ học vấn ở tất cả các cấp học từ tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề, giáo dục đại học và sau đại học.

Bất kể bạn đang học gì, bạn luôn được bảo vệ bởi luật pháp của Úc bởi  Đạo Luật Về Các Dịch Vụ
Giáo Dục Dành Cho Du Học Sinh (ESOS) 2000 và Quy tắc thực hành quốc gia. Chính phủ Úc đảm bảo rằng bạn có thể học tập tại Úc mà không phải lo lắng về chất lượng giáo dục. Hệ thống ở đó để bảo vệ bạn khỏi vấn đề thực hành bất hợp pháp .

 

Là sinh viên quốc tế, bạn có thể chọn du học tại Úc theo Visa sinh viên, Visa du lịch và Visa kết hợp kỳ nghỉ và lao động tại Úc.

Visa du học sinh – Khi khóa học của bạn trên 3 tháng trở lên, bao gồm khóa học tiếng Anh và tất cả các khóa học chính thức khác, bạn có nhiều khả năng nộp đơn xin thị thực du học Úc. Thời gian thị thực du học sẽ phụ thuộc vào thời gian của khóa học. Nếu bạn đang học ít hơn 10 tháng, visa của bạn sẽ chỉ có giá trị một tháng sau khi bạn hoàn thành khóa học của mình. Nếu khóa học của bạn trên 10 tháng, ngày hết hạn visa của bạn sẽ kéo dài thêm 2 tháng sau ngày kết thúc khóa học. Nếu khóa học của bạn trên 10 tháng và hoàn thành vào tháng 11, visa của bạn sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm sau. Thị thực du học cho phép bạn làm việc 40 giờ mỗi hai tuần.

Visa du lịch – Nếu bạn đến Úc với Visa du lịch, bạn sẽ có thể học tối đa 3 tháng. Trong suốt thời gian đó, bạn không thể làm việc. Sẽ là bất hợp pháp nếu bạn làm bất kỳ công việc gì tại Úc trong khi sử dụng visa du lịch.

Visa kết hợp du lịch và làm việc tại Úc – Thị thực cho phép bạn học lên đến bốn tháng. Thông thường, visa có thời hạn là một năm. Bạn có thể nộp đơn xin visa làm việc năm thứ hai nếu bạn đã làm việc trong một ngành nào đó trong hơn 3 tháng tại một khu vực địa phương . Bạn sẽ đủ điều kiện cho loại thị thực này nếu bạn nộp đơn xin visa trước khi bạn bước sang tuổi 31. (Công dân Canada và Anh có thể nộp đơn xin trước khi bạn chuyển sang 36 tuổi).