DU HỌC ĐỊNH CƯ

Bằng cách nghiên cứu Khóa học phù hợp, bạn có thể làm tăng đáng kể triển vọng để có được Thị thực Lao động cũng như định cư tại Úc.

Lộ trình 4 bước đơn giản

New Project (1)

Trước tiên, bạn phải Đăng ký khóa học phù hợp (Khóa học này phải đào tạo bạn cho một vị trí trong Danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn (MLTSSL))

New Project (2)

Sau khi tốt nghiệp, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa tốt nghiệp 485. Đây là một thị thực làm việc tạm thời.

New Project (3)

Trên thị thực tốt nghiệp, bạn phải thực hiện Chương trình sẵn sàng cho công việc thông qua TRA. Điều này đòi hỏi 12 tháng kinh nghiệm làm việc được trả lương và được phê duyệt đánh giá kỹ năng tích cực cho mục đích định cư.

New Project (4)

Cuối cùng, sau khi nhận được đánh giá kỹ năng tích cực, bạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa làm việc vĩnh viễn có tay nghề

Chương trình học tập đáp ứng yêu cầu khóa học 2 năm cho các vị trí trong Danh sách kỹ năng chiến lược trung và dài hạn

Carpentry

Cert III in Carpentry
(24 months)

Engineering Fabricator

Cert III in Engineering Fabrication (12 months)
Cert IV in Engineering (12 months)

Electrical Engineering Technician

Advanced Diploma of Engineering Technology – Electrical
(24 months)

Cabinet Making

Certificate III In Cabinet Making
(24 months)

Wall and Floor Tiling

Cert III in Wall and Floor Tiling
(24 months)

Flastering

Cert III in Solid Plastering
(24 months)

Bricklaying

Cert III in Bricklaying
(24 months)

Boat Building

Cert III in Marine Craft
(24 months)

Electro Instrumentation Technician

Certificate III in Instrumentation and Control
(24 months)

Automotive Mechanic

Cert III in Automotive Mechanical Technology (18 months)
Cert IV Automotive Mechanical Diagnosis (6 months)

Automotive Electrician

Cert III in Automotive Electrician
(24 months)

Automotive Body Repair

Cert III in Automotive Body Repair (12 months)
Cert IV in Automotive Body Repair (12 months)

Study Airconditioning & Refrigeration

Certificate III of Air-conditioning & Refrigeration
(24 months)

Chef

Cert III in Commercial Cookery (12 months)
Cert IV in Commercial Cookery (6 months)
Diploma of Hospitality (6 months)

Joinery

Cert III in Joinery
(24 months)

Painting and Decorating

Cert III in Painting and Decorating
(24 months)

GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI
Ngày sinh
Vấn đề quan tâm *
Nơi muốn du học
Thời gian nhập học dự kiến